Slovenski regionalno razvojni sklad
Program razvoja podeželja
Las Drava

Ukrep: Programa razvoja podeželja 2014-2020

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja

Operacija: Vzpostavitev inovativnega integralnega turističnega produkta za družine

Akronim: Family Fun Time

Vodilni partner: Sabina Žampa s.p., Kidričeva ulica 16, 2342 Ruše

Partner projekta: Društvo ZA – Združena akcija, Stadionska ulica 15, 2342 Ruše

Opis aktivnosti: V sklopu projekta se bodo izvedle aktivnosti za namene vzpodbujanja družinskega turizma na območju LAS. Aktivnosti zajemajo pripravo dokumenta Analiza stanja

in priprava integralnega turističnega produkta za področje LAS Drava, družini prijazna destinacija; pripravo izvedbenega dokumenta ter aktivnosti za vzpostavitev spletne strani v treh jezikih. V sklopu aktivnosti se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne inštalacije za vzpostavitev delovanja apartmajev za družine.

Cilji projekta so:

  • Novo ustvarjena delovna mesta
  • Ustvarjena tematska partnerstva
  • Razvoj integralnega turističnega produkta
  • Ustvariti novo storitev – prenočišča – apartmaji.

Vloga EU:

Projekt je sofinanciran s strani EKSRP. Podrobneje o virih financiranja, v sklopu katerega je  sofinanciran projekt najdete na:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

www.program-podezelja.si/