Razvoj podeželja

V sklopu projekta se bodo izvedle aktivnosti za namene vzpodbujanja družinskega turizma na območju LAS. Aktivnosti zajemajo pripravo dokumenta Analiza stanja

Opis aktivnosti:

V sklopu projekta se bodo izvedle aktivnosti za namene vzpodbujanja družinskega turizma na območju LAS. Aktivnosti zajemajo pripravo dokumenta Analiza stanja in priprava integralnega turističnega produkta za področje LAS Drava, družini prijazna destinacija; pripravo izvedbenega dokumenta ter aktivnosti za vzpostavitev spletne strani v treh jezikih. V sklopu aktivnosti se izvedejo gradbena in obrtniška dela ter elektro in strojne inštalacije za vzpostavitev delovanja apartmajev za družine.

Cilji projekta so:

Vloga EU:

Projekt je sofinanciran s strani EKSRP. Podrobneje o virih financiranja, v sklopu katerega je sofinanciran projekt najdete na:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/