Green Key

Green Key Logo

Povezave:

Zeleni ključ (Green Key) je mednarodni program okoljskih oznak za turistične namestitve in druge turistične objekte. Gre za sistem certificiranja, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma in promovira okoljsko odgovorno ravnanje v turistični industriji. Namen programa je zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje ter spodbujanje ozaveščenosti gostov in lastnikov turističnih objektov o pomembnosti varovanja naravnih virov. Gostinski objekti, ki so prejeli oznako Zeleni ključ, izpolnjujejo določena okoljska merila ter se zavezujejo k stalnim izboljšavam na področju trajnosti in okoljskega ravnanja.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne ter okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih ter trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno pomembnejše pri izbiri primernega obrata za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, kar je za potencialne goste izjemno privlačno. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat s pridobitvijo omenjenega znaka potencialnim gostom sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE, (2) VKLJUČENOST OSEBJA, (3) INFORMIRANJE GOSTOV, (4) VODA, (5) PRANJE IN ČIŠČENJE, (6) ODPADKI, (7) ENERGIJA, (8) HRANA IN PIJAČA, (9) NOTRANJE OKOLJE, (10) ZELENE POVRŠINE, (11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST, (12) AKTIVNOSTI V NARAVI in (13) ADMINISTRACIJA.

Zaveze

Kot prejemnik certifikata Zeleni ključ – Green Key smo zavezani k naslednjim načelom:

 1. Zmanjševanje porabe energije, vode in drugih naravnih virov.
 2. Ločevanje in zmanjševanje odpadkov ter spodbujanje recikliranja in kompostiranja.
 3. Uporaba okolju prijaznih čistilnih sredstev in materialov.
 4. Ozaveščanje in izobraževanje gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti o pomenu trajnostnih praks.
 5. Sodelovanje z lokalnimi dobavitelji in podpora lokalnemu gospodarstvu.
 6. Skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje naravnih habitatov.
 7. Nenehno izboljševanje naših okoljskih praks in ukrepov.

Okoljske pobude, ki jih izvajamo v obratu

Leta 2015 se je ponudila priložnost za nakup prostorov, v katerih se nahajajo apartmaji Family Fun. Ti so bili 20 let prazni (in to v centru naše lepe vasi oz. mesta). Ob nakupu so bili v izredno slabem stanju, brez vodovoda in kanalizacije. Zato so med prenovo ostale samo štiri zunanje stene, vse ostalo je bilo potrebno obnoviti. Verjamemo, da je objekte potrebno renovirati in jim dati novo vsebino/programe. Ne moremo ves čas graditi nekaj novega in s tem porabljati naravnih virov, ki jih ni v neomejenih količinah.

Veliko časa je bilo namenjenega razmišljanju, s kakšno vsebino napolniti te prostore. Družbeno odgovornost za nas predstavljata znanje in prosti čas, ki ga lahko oz. moramo deliti z okolico, v kateri živimo. Na ta način pomagamo pri razvoju kraja, v katerem živimo. Z družino nam v našem kraju in okolici nikoli ni bilo dolgčas. Na našem seznamu so vedno bile številne skupne aktivnosti, ki so nam omogočale raziskovanje in preživljanje lepih trenutkov v prekrasni naravi. Na ta način se je rodila ideja, da bi prostore namenili družinam, ki si želijo preživeti aktiven oddih in doživeti naravo ter okolje kot nekaj, kar ni samoumevno. Tako so nastali prvi apartmaji v Rušah in začela se je naša trajnostna zgodba.

Pri opremljanju apartmajev smo želeli, da gostje začutijo lokalno zgodbo. Tako smo stene oblekli v sončne stoletne deske s Pohorja, ki bi drugače končale v kakšni peči kot kurjava. V kopalnicah je keramika, ki imitira pohorski tonalit, pohištvo je iz lesa (saj živimo v okolju, v katerem nas obdaja les), za dekoracije na stenah smo uporabili različne predmete iz starinarnice. Na ta način smo že na začetku poskrbeli, da bodo naši apartmaji nosili lokalno zgodbo in bodo okolju prijazni.

Za čim nižjo porabo energije v apartmajih smo poskrbeli s kartičnim sistemom. Gostje morajo ob odhodu iz apartmaja kartico vzeti s seboj, s tem pa se izključi elektrika v apartmaju. Na hodniku so nameščene luči na senzorje. Za zmanjšanje porabe vode skrbijo dvostopenjske pipe in dvostopenjski splakovalniki straniščne školjke.

Prav tako so gostje z obvestilom v apartmaju obveščeni, da naj pazijo na porabo elektrike in vode. Gosta ob prihodu pričaka dopis, v katerem je navedeno, da naj pijejo vodo iz pipe. Na ta način goste obveščamo o problematiki porabe virov.

Zavezo k uporabi načel krožnega gospodarstva z ločenim zbiranjem odpadkov upoštevamo že v samem apartmaju.

V apartmaju uporabljamo ekološka čistilna sredstva z znakom Ecolabel.

Za goste smo pripravili dokument, kako se obnašati v naravi ter hkrati ohranjati biotsko raznolikost. Gostje na terasi najdejo lokalne začimbe, ki jih lahko uporabijo pri kuhanju. Sodelujemo z lokalnimi ponudniki pijače (gosta v apartmaju pričakajo lokalni ekološki jabolčni sok in dve pločevinki lokalnega piva).

V podjetju je zaposlena ena oseba. Poskrbljeno je za varno in brezskrbno delovno okolje, obvladovanje tveganj in kriznih situacij. Zaposlena osebo se nenehno usposablja, izobražuje in ozavešča o trajnostnem razvoju.

V podjetju sodelujemo z lokalno skupnostjo, na različne načine soupravljamo trajnostni turizem na lokalni ravni in se medsebojno podpiramo.

Podjetje bo tudi v prihodnje skrbelo za trajnostno ravnanje in upoštevanje vseh okoljskih ter družbenih zahtev in zakonodaje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Podjetje se tako zavezuje in izjavlja, da bo tudi v prihodnje skrbelo za sledeča področja:

 • zavezanost k varovanju okolja,
 • neprestano spremljanje in izboljševanje naše okoljske učinkovitosti,
 • omejevanje našega okoljskega odtisa,
 • podpora lokalnim in ekološkim izdelkom,
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
 • vključevanje gostov,
 • transparentnost,
 • sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

Certifikat si lahko ogledate s klikom tukaj.

Pravila obnašanja oz. bonton v naravi

Podjetje je pripravilo pravila obnašanja oz. bonton v naravi. Bonton v naravi je sklop pravil in priporočil, ki spodbujajo odgovorno in spoštljivo vedenje v naravnem okolju. Pomemben je zato, ker pomaga ohranjati naravo, zagotavlja varnost obiskovalcev in spodbuja trajnostno uporabo naravnih virov.

 • Pravilnik je dosegljiv na povezavi tukaj.